Thông tin tìm liệt sĩ Trần Văn Doãn và 3 liệt sĩ khác

25/09/2019 02:26:00 AM

  • Liệt sĩ Trần Văn Doãn

Sinh năm: 1949

Quê quán: Thôn Cựu, Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội

Nhập ngũ: Tháng 4 năm 1965

Đơn vị: c2, d9, e66, f10 - B3

Cấp bậc: Binh nhất

Chức vụ: Chiến sỹ

Hy sinh: Ngày 12 tháng 11 năm 1967

Nơi hy sinh: Mặt trận phía Nam; có  đồng đội nói ở Đắc Tô – Tân Cảnh

          Nơi an táng ban đầu: Chưa rõ

          Con ông: Trần Văn Thịnh. mẹ là Trần Thị Bách (Giấy báo tử ghi: Trần Thị Bích)

          Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho bác Trần Thị Mỵ; quê thôn Ứng Cử, Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội. (ĐT: 02433507507); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Hà Nội (ĐT: 069552210; 02437349564); gmail: hhtgdlsvn@gmail.com.

 

2- Liệt sĩ Nguyễn Đại Thuận

Sinh năm: 1942

Quê quán: An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      

Nhập ngũ: 1959

Đơn vị: d7 - KN

Cấp bậc: Trung sĩ (H2)

Chức vụ: Tiểu đội phó

Hy sinh: Ngày 13 tháng 4 năm 1966

Nơi hy sinh:

                    Nơi an táng ban đầu:  Đồng đội nói: Viện 2, Gia Lai, Binh trạm Trung, Tây Nguyên đóng tại đất K

          Con bà: Nguyễn Thị Miền

          Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho anh Nguyễn Tiến Cửu; xã An Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình. (ĐT: 0913454747); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069552210; 02437349564); gmail: hhtgdlsvn@gmail.com.

 

3- Liệt sĩ Hoàng Trọng Tòng 

Sinh năm: 1947

Quê quán: La Văn, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình       

Nhập ngũ: Tháng 11 năm 1967

Đơn vị: c5, d2 – K5

Cấp bậc:

Chức vụ: Tiểu đội trưởng

Hy sinh: Ngày 12 tháng 3 năm 1975

Nơi hy sinh: Kong Sê Đôn

          Nơi an táng ban đầu: Kang Khao, Kong Sê Đôn - Lào

          Con bà: Đỗ Thị Cháu

         Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho anh Hoàng Trọng Trung, thôn La Văn, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, (ĐT:  0905233359); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069552210; 02437349564) gmail: hhtgdlsvn@gmail.com.

 

4- Liệt sĩ Đoàn Văn Lược

Sinh năm:  1944

Quê quán: xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương     

Nhập ngũ: Tháng 6 năm 1965

Đơn vị: d4, e10, f4, Quân khu 9

Cấp bậc: Hạ sỹ

Chức vụ: Chiến sỹ

Hy sinh: Ngày 15 tháng 9 năm 1967

Nơi hy sinh:

          Nơi an táng ban đầu: Tổng Bình, Đồng Xuân, Phú Yên

          Con bà: Lê Thị Tiết

          Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Đoàn Văn Thuộc, xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương, (ĐT: 0327710426); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 06969552210; 02437349564) gmail: hhtgdlsvn@gmail.com.

 

(Trianlietsi.vn)

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com