Tỉnh Bình Thuận: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ
 

Trước đó, sau thời gian dài thu thập thông tin và được sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các cựu chiến binh, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tìm kiếm, cất bốc được 7 HCLS tại xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc), xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam), xã Phong Nẫm (TP Phan Thiết) và xã Tân Tiến (thị xã LaGi) đều thuộc tỉnh Bình Thuận. Trong số 7 HCLS có 3 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và 4 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 7 HCLS đều chưa xác định được danh tính.

(Theo QĐND)