TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Tỉnh Gia Lai truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam