TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Liệt sĩ Nguyễn Văn Quát an táng ban đầu tại xã Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam