TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Kiên Giang: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ