Tìm kiếm, cất bốc 114 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia
Đại diện Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh trao quà tặng đại diện Đội K70, K71 và Đội bảo vệ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Từ hơn 300 thông tin do các cựu chiến binh Việt Nam và Campuchia cung cấp, sau 3 tháng tìm kiếm, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm kiếm, cất bốc, hồi hương về nước được 114 HCLS. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và thực hiện tốt công tác dân vận.