Quá trình tiến hành cất bốc, Đội đã phát hiện 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều hiện vật như: Mảnh ni lông, chiếu, quần áo… Đây là những liệt sĩ thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 46, Sư đoàn 1 đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn từ tháng 7-1972 đến 9-1972.

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cất bốc 7 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình cất bốc, dựa vào thông tin mà các cựu chiến binh cung cấp về 1 liệt sĩ có bọc 1 chiếc răng vàng đội K92 đã xác định được danh tính liệt sĩ Lê Quý Oanh, chức vụ liên lạc tại đơn vị Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 46, Sư đoàn 1, quê quán huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh theo quy định.

(Theo QĐND)