TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Nghệ An tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2019-2020