TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Liệt sĩ Vũ Ngọc Khuề được an táng ban đầu tại cao điểm 1622 (Lào)