TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Động Mít