TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Bình Dương: Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật