TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Huyện Cai Lậy (Tiền Giang): Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ