TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Tiếp tục quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).