TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Quảng Trị: Đội quy tập 584 phát hiện, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ