TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng