TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào