TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Tỉnh Thanh Hóa: Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào