TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Hồ Kim Trọng hy sinh tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế