TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân