TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Thông tin tìm Liệt sỹ Nguyễn Minh Hải ( Nguyễn Hữu Hải)