TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Gia Lai tổ chức tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ