TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Đinh Doanh Thắng hy sinh ở địa danh M16, Bình Khê (Bình Định)