TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Đỗ Trọng Thứ được an táng ban đầu tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành (Triệu Phong, Quảng Trị)