TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Hồi hy sinh tại Đắc Tô – Tân Cảnh (Kon Tum)