Liệt sĩ Đồng Thị Hoa sinh năm 1947 tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn. Lớn lên, chứng kiến cảnh quê hương bị giặc giày xéo nên đồng chí Đồng Thị Hoa đã cùng du kích địa phương đánh địch, bảo vệ dân làng, góp phần giải phóng quê hương.

Quảng Ngãi: Di dời hài cốt liệt sĩ Đồng Thị Hoa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Đông
Quang cảnh Lễ truy điệu liệt sĩ Đồng Thị Hoa. 

Năm 1969, đồng chí Đồng Thị Hoa tham gia cách mạng và giữ chức Tiểu đội phó, Đơn vị C95, Huyện đội Bình Sơn. Năm 1971, Đơn vị C95 phối hợp cùng bộ đội chủ lực và du kích địa phương mở nhiều trận đánh nhằm tiêu hao sinh lực địch, mở rộng vùng tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh chính trị. Ngày 2-7-1971, đồng chí Đồng Thị Hoa đã anh dũng hy sinh khi chỉ huy tiểu đội đánh địch đi càn…

(Theo QĐND)