TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Căn hy sinh khi đi làm nhiệm vụ trinh sát