TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Lê Trọng Tuệ được an táng ban đầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ ấp Lò Gạch