TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Thông tin tìm liệt sỹ Nguyễn Minh Hải ( hoặc Nguyễn Hữu Hải)