TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Đào Duy Ninh được an táng tại Nghĩa trang Trạm phẫu thuật 4, Binh trạm 33