TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Hà Trọng Bài hy sinh tại Phước Quả, phường Phước Bình (Phước Long, Bình Phước)