TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Căn hy sinh khi đi trinh sát ở thôn Đồng Ri (Phú Vang, Thừa Thiên Huế)