TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Danh sách các đồng chí Tiểu đoàn 840, Quân khu 6 hy sinh khi đánh đồn Pu Pờ Lăng