TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Tìm phần mộ đồng chí Phạm Hữu Sáu, quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng)