TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Bùi Đình Phúc hy sinh tại Bổn Phổ (Hương Trà, Thừa Thiên Huế)