(Tiếp theo và hết)

41. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hào, sinh năm 1947; quê quán: Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

42. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1942; quê quán: Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.

43. Liệt sĩ Phạm Văn Thấu, sinh năm 1943; quê quán: Nam Hoa, Nam Trực, Nam Định.

44. Liệt sĩ Trần Quang Hùng, sinh năm 1941; quê quán: Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

45. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Minh, sinh năm 1942; quê quán: Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

46. Liệt sĩ Đinh Công Bình, sinh năm 1943; quê quán: Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ.

47. Liệt sĩ Đỗ Trọng Khai, sinh năm 1940; quê quán: Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ.

48. Liệt sĩ Ninh Quang Trung, sinh năm 1939; quê quán: Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định.

49. Liệt sĩ Nguyễn Huệ, sinh năm 1946; quê quán: Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định.

50. Liệt sĩ Vũ Văn Ty, sinh năm 1944; quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình.

51. Liệt sĩ Lê Minh An, sinh năm 1938; quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định.

52. Liệt sĩ Nguyễn Kim Lịch, sinh năm 1942; quê quán: Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

53. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoang, sinh năm 1950; quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định.

54. Liệt sĩ Trương Đình Thản, sinh năm 1939; quê quán: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định.

55. Liệt sĩ Võ Tài, sinh năm 1948; quê quán: Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

56. Liệt sĩ Nguyễn Dệ, sinh năm 1948; quê quán: Ân Hảo, Hoài Ân, Bình Định.

57. Liệt sĩ Khổng Tử Huân, sinh năm 1934; quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định.

58. Liệt sĩ Hồ Bích, sinh năm 1924; quê quán: Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định.

59. Liệt sĩ Đoàn Văn Bình, sinh năm 1937; quê quán: Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định.

60. Liệt sĩ Lê Biên, sinh năm 1942; quê quán: Ân Hảo Đông, Hoài Ân, Bình Định.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn – Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; thư điện tử : chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.  Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 36, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com
.

(theo QĐND và Trianlietsi.vn)