TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Lê Thanh Nghị hy sinh giữa T7 và T8 – đường dây C05