TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Phạm Minh Tứ được an táng ban đầu tại Hoài Châu (Hoài Nhơn, Bình Định)