TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh được an táng tại làng 3, huyện Sanul, tỉnh Kratie