TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Gia Lai tổ chức đón, truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ