TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Mong xác định nơi hy sinh của đồng chí Nguyễn Công Thuần, quê Đô Lương (Nghệ An)