TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨTÌM THÔNG TIN LIỆT SĨ Tìm mộ LS Nguyễn Văn Sửu (Quang Sừu), năm sinh 1949 Quê quán: thị trấn Ninh Giang, Hải Dương