Đặc điểm hài cốt được tìm thấy: Các HCLS nằm ở độ sâu hơn 1m dưới mặt đất và bao gói trong tăng, võng; còn xương, răng và một số vật dụng cá nhân khác. Căn cứ vào di vật và thông tin liên quan thì đây là hài cốt của bộ đội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhưng chưa xác định được danh tính. Hiện HCLS đang được Đội 584 chăm sóc, bảo vệ và hương khói chu đáo. Toàn Đội huy động thêm lực lượng, phương tiện nhanh chóng triển khai mọi biện pháp để tiến hành khảo sát và mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân cả nước, ai biết về 2 HCLS trên, xin báo về cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”; hoặc Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Theo QĐND