TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP Hai tỉnh Thanh Hóa  và Thừa Thiên Huế: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Lào