TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP BẠN CẦN BIẾT (PHẦN 27): DANH SÁCH 23 LIỆT SỸ SAI QUÊ ĐÃ ĐƯỢC CCB ĐÀO THIỆN SÍNH TRA CỨU