TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Bình phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ​