TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP Danh sách liệt sĩ trong NTLS 2 huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa (Long An) – 1 Đại tá Lê Luân công tác tại TW Hội CCB Việt Nam (ĐT: 0914.899.497)