Trước đó, nhận được thông tin của thân nhân các liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã báo cáo với Ban chỉ đạo 1237 tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và cấp ủy, chính quyền huyện Tứ Kỳ, xã Nguyên Giáp tổ chức đối thoại, gặp gỡ nhân chứng, xác minh kết luận về phần mộ liệt sĩ.