Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ năm nay, Tỉnh Thừa Thiên Huế có 11 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được họ tên, quê quán đã được đội quy tập 192 thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế tìm kiếm, cất bốc trên địa bàn 2 tỉnh Sê Kông và Sa La Van, nước bạn Lào.