TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêm được trở về quê hương .