TRANG CHỦ Nổi bật Hội HTGĐLS Việt Nam và Hội HTGĐLS Thanh Hóa: Tặng 100 suất quà tri ân các thân nhân gia đình liệt sĩ